Άγνωστες πτυχές της υπόθεσης με την Οικοκυρική Σχολή, φωτίζει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια για τις επαφές των τελευταίων ημερών γύρω από το θέμα:

Την Παρασκευή 3/6/2016, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Γεώργιος Παυλίδης στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Μητρόπολη Ξάνθης μετά την μη πιστοποίηση, στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων, της Οικοκυρικής Σχολής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προέκυψε για μια ακόμη φορά ότι, παρά τις αντίθετες προσπάθειες του ιδίου, και της Περιφέρειας από μακρού, τούτο ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης μαθητριών τα τελευταία έτη, όπως η αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Ξάνθης βεβαίωσε από διετίας.

Η πρόταση του Περιφερειάρχη ήταν καθαρή: Να βρεθεί τρόπος λειτουργίας, με μαθήτριες φυσικά, εντός του νομικού πλαισίου, και εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό και διασφαλισθεί, να γίνουν οι δέουσες ενέργειες επαναλειτουργίας.
Αυτονόητο είναι ότι χωρίς μαθήτριες δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας, παρά την αντίθετη θέληση όλων μας και του Δ.Σ. της Σχολής.