Με την ένταξη σχεδόν του συνόλου του Νομού Ξάνθης  στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος από το Υπουργείο Οικονομικών. Screenshot_3Σύμφωνα με το σχέδιο,  στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων συμπεριλαμβάνονται το σύνολο του Δήμου Μύκης και του Δήμου Ξάνθης καθώς επίσης οι δημοτικές ενότητες Σελέρου και Βιστωνίδας του Δήμου Αβδήρων. Επί της ουσίας εξαιρείται μόνο η παραλιακή περιοχή που δεν εκπληρώνει κάποιο από τα κριτήρια που έχουν τεθεί και είναι  η απόσταση 20 χλμ από τα σύνορα, η ορεινότητα και η νησιωτικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προσχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση είχαν συμπεριληφθεί μόνο οι ΔΕ Σταυρούπολης και ο Δήμος Μύκης, κάτι που άλλαξε στο τελικό Σχέδιο που κατατίθεται.

Ευνοικότερο καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές

Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου για τις παραμεθόριες περιοχές, παρέχονται μεμονωμένα ή και συνδυαστικά με τις υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες όπως είναι η καινοτομία, η έξυπνη εξειδίκευση, η εξωστρέφεια, οι συγχωνεύσεις, η αύξηση της απασχόλησης κλπ. ενώ τα είδη των κινήτρων αλλάζουν και κινούνται κυρίως σε φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς στις περιπτώσεις των χρηματικών επιδοτήσεων οι επενδυτές χάνουν το 30% της ενίσχυσης.

Μόνο για τις παραμεθόριες περιοχές όμως, η αρχή αυτή του νόμου αναστέλλεται για τη δημιουργία ευνοϊκότερου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις. Γενικότερα ο νέος αναπτυξιακός εισάγει νέα φιλοσοφία και ειδη ενισχύσεων και νέες μεθόδους έγκρισης και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Αναλυτικά οι ειδικές περιοχές στην ΑΜΘ:

anaptyxiakos 0anaptyxiakos 1