Σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του
ΤΕΕ, που αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος, με θέματα την
ανάδειξη των οργάνων της Αντιπροσωπείας καθώς και την ανασυγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Π.Τ. Θράκης του ΤΕΕ, προέκυψε η νέα διοικητική δομή του
ΤΕΕ-Θράκης.

Συγκεκριμένα για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης
εκλέχθηκαν
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας: Αντώνιος Μήτρου

Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας: Δημήτριος Φελάκης

Γ. Γραμματέας Αντιπροσωπείας: Γεώργιος Τσούλος

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. Θράκης έχει την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος : Αργύρης Πλέσιας

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπαθανασίου

Γ. Γραμματέας : Αδαμάντιος Παπαδόπουλος

Μέλη: Βασίλειος Ασημίδης

Γεώργιος Παπαδήμος

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μαρία Παπαδοπούλου

Τριαντάφυλλος Σφυρής

Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος