Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια ΑΜΘ αναφέρει:

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όχι μόνον στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της Οικοκυρικής Σχολής Ξάνθης, η οποία λειτουργεί ανελλιπώς από το 1946 παρέχοντας πλούσιο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, αλλά κατέβαλε τις δέουσες προσπάθειες από έτους περίπου, για τον σκοπό αυτό.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με έγγραφό της προς το Υπουργείο στις 9 Ιουλίου το 2015 εισηγήθηκε, διά του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, την Πιστοποίηση της άνω σχολής ως φορέα που παρέχει κοινωνικό έργο. Αν και η Οικοκυρική σχολή Ξάνθης, είχε πιστοποιηθεί το 2010 (ΦΕΚ 1390Β), το Υπουργείο Υγείας αρνείται να ανανεώσει την πιστοποίηση της, με αποτέλεσμα να οδηγείται η σχολή σε κλείσιμο. Παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη δυστυχώς δεν απέδωσαν. Η προσπάθειά μας, στο πλαίσιο των νομοθετικών ορίων, συνεχίζεται.