Ενόψει της νέας θερινής περιόδου και στο πλαίσιο προληπτικής ενημέρωσης των
λουομένων, των χειριστών ταχυπλόων σκαφών και των ασχολουμένων με την υποβρύχιαα λιεία, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά πνιγμών και γενικότερα ατυχημάτων στη θάλασσα,
ο Λιμενικός Σταθμός του Λάγους δίνει τις δικές του οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ-ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥΣ-ΨΑΡΑΔΕΣΓΙΑ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ-ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ ΠΡΩΤΕΣ-ΒΟΗΘΕΙΕΣ