Η Δνση Δασών Ξάνθης, ως προϊσταμένη αρχή και το Δασαρχείο Σταυρούπολης, ως
φορέας υλοποίησης, πραγματοποίησαν έργα συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών
εντός του Αισθητικού Δάσους των Στενών του ποταμού Νέστου, με χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Φωτ.8Τα έργα αφορούν στο χώρο υποδοχής των επισκεπτών και την ευρύτερη περιοχή της
αφετηρίας του μονοπατιού καθώς και στο σύνολο του μήκους του μονοπατιού, το οποίο
ξεκινά από τη Γαλάνη και καταλήγει στο σιδηροδρομικό σταθμό των Λιβερών.
Με γνώμονα τις βέλτιστες υπηρεσίες αναψυχής και την παροχή ασφάλειας στον
επισκέπτη, η Δασική Υπηρεσία προχώρησε στην αντικατάσταση όλων των ξύλινων
κατασκευών, στην εγκατάσταση νέων και στην υλοποίηση φυτοκομικών επεμβάσεων
(κλαδέματα, καθαρισμοί υποβλάστησης, υλοτομίες), ώστε να καταστήσει τον ευρύτερο
χώρο ασφαλή και το μονοπάτι προσπελάσιμο.

Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν χρήση του χώρου σεβόμενοι των κανονισμό
λειτουργίας του και να απολαύσουν μοναδικές περιπατητικές εμπειρίες.

Φωτ.7 Φωτ.6