Με συμφωνία για την αξιολόγηση, τη δόση και το χρέος έκλεισε η σχεδόν 11ωρη, συνεδρίαση του Eurogroup.

Η εκταμίευση της δόσης ύψους 10,3 δισ. ευρώ, θα γίνει σε δύο υποδόσεις, η μία θα είναι της τάξεως των 7,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και η άλλη ύψους 2,8 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Για το ζήτημα του χρέους αποφασίστηκε «οδικός χάρτης» για τη ρύθμισή του σε τρία στάδια: Βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο (2018) και μακροπρόθεσμο. Επίσης αποφασίστηκε να μην υπάρξει αναφορά σε πλεόνασμα 3,5% μετά το 2018.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα θα γίνει πρόταση προς το ΔΣ του Ταμείου για συμμετοχή μέχρι το τέλος του χρόνου, αφού προηγηθεί ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Ο οδικός χάρτης του χρέους

Αναφορικά με το χρέος, οι Ευρωπαίοι πρότειναν έναν οδικό χάρτη που έγινε αποδεκτός από το ΔΝΤ, ο οποίος προβλέπει τη λήψη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων.

Βραχυπρόθεσμα μέτρα (πριν από τον Οκτώβριο)

    • Εξομάλυνση των αποπληρωμών των δανείων από την Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος διάσωσης, ώστε να μοιραστούν ισομερώς σε βάθος χρόνου.
    • Μείωση του ρίσκου των επιτοκίων μέσω της διαφοροποιημένης στρατηγικής του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ, χωρίς ζημιές για τα ταμεία.

H δήλωση Τσακαλώτου

H πρώτη αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί, ήταν τα πρώτα λόγια του Eλληνα υπουργού Οικονομικών μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup που κράτησε σχεδόν 11 ώρες.

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, τα 10,3 δισ. που θα λάβει η χώρα αναμένεται να αμβλύνουν σε έναν μεγάλο βαθμό τον υφεσιακό χαρακτήρα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση.

«Υπάρχει συμφωνία και για το χρέος» ανέφερε παράλληλα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και συνέχισε: «Κάποια από τα μέτρα θα αρχίσουν βραχυπρόθεσμα, ενώ υπάρχουν και μεσοπρόθεσμα που θα εξειδικευθούν το 2018, αλλά ήδη ξέρουμε πώς θα μοιάζουν αυτά τα μέτρα», τονίζοντας ότι είναι για μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα.