Όπως ενημερώνει ο Δήμος Ξάνθης,  από τη Δευτέρα 30 Μαΐου μέχρι το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε όλο το μήκος των οδών Ιωαννίνων, Ναβαρίνου, και Π. Μελά στα πλαίσια του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ».

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, με διακοπή της κυκλοφορίας στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα , και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς. Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας” αναφέρεται.