Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους καθώς  έως το τέλος Μαΐου αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις  για τους πρώτους 17 δήμους, ενώ ακολουθούν άλλοι 34 στους οποίους συγκαταλέγεται και η Ξάνθη.

Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο κοινωφελές πρόγραμμα οκτάμηνης διάρκειας πλέον οι αιτήσεις των δήμων για εργαζόμενους  θα πρέπει να κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες, τα έργα πρέπει να είναι διακριτά και οι παρεμβάσεις να είναι μετρήσιμες, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται μια ακριβής καταγραφή των αναγκών, των χώρων, αλλά και του αριθμού των εργαζομένων που θα χρειαστούν, ο απολογισμός και η αξιολόγηση του τελικού έργου.

Οι προσληφθέντες αναμένεται να απασχοληθούν σε έργα  που αφορούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, κτηριακές υποδομές δήμων, πάρκα, δημοτικές βιβλιοθήκες, έργα περιβάλλοντος και ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι  δεν αποκλείονται ειδικότητες, αλλά θα επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου.

Επίσης οι προσληφθέντες  θα εργάζονται τέσσερις ημέρες και την πέμπτη ημέρα θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν ένα ενημερωτικό σεμινάριο εκμάθησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σεμινάριο κατάρτισης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τότε θα εργάζονται και την πέμπτη ημέρα

Κριτήρια και μοριοδότηση

Η μοριοδότηση των ανέργων θα γίνεται με βάση τους μήνες ανεργίας ( από 60 μήνες και πάνω), την εντοπιότητα, την οικογενειακή κατάσταση, αν εργάζεται ο/η σύζυγος, οικονομικά κριτήρια, ηλικία, καθώς και αν είναι ΑΜΕΑ.

Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Να σημειωθεί ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα  θα σταλούν σαφείς οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πρώτοι 17 δήμοι, προκειμένου να λάβουν τους πρώτους εργαζομένους που θα απασχολήσουν.