Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από το ΔΕΔΔΗΕε κεντρικούς δρόμοους της πόλης της Ξάνθης:

08:00 έως 09:00 διακοπή ρεύματος στo συγκρότημα των ODEON από την πλευρά της Μ. Καραολή και στην ακριβώς απέναντι πλευρά της οδού.

08:00 έως 14:00 διακοπή ρεύματος στη Βόρεια πλευρά της Χρύσας από Ψυχολογικό Κέντρο έως τα Στρατόπεδα.

08:00 έως 12:00 διακοπή ρεύματος στο κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης «Κωνσταντίνος Μπένης», στο ΙΚΑ, στην οικοδομή Μ. Ρέματος απέναντι από το ΙΚΑ.