Δελτίο Τύπου εξέδωσε, μετά τη συνάντηση του Δ.Σ. με το βουλευτή Στάθη Γιαννακίδη, η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης:

Την 18 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του κυβερνόντος κόμματος   ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Ξάνθης , εκπροσώπων της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης με τον Βουλευτή κ. Στάθη Γιαννακίδη .Επιδόθηκε υπόμνημα με τα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν την ένωση μας και έγινε εκτενή συζήτηση όλων των θεμάτων. Ενημερώθηκε  για την κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων  υπηρεσιών Δ.Α. Ξάνθης και οι συνθήκες που επικρατούν , για την μείωση προσωπικού λόγο μείωσης οργανικών θέσεων έχοντας άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών, για την ίδρυση  νέων υπηρεσιών με προσωπικό από της ήδη πληγωμένες υπηρεσίες , για τις  αποσπάσεις εκτός Νομού και για τις  αποσπάσεις εντός της Διεύθυνσης μας  οι οποίες είναι αρκετές και δεν συνάγουν με εποχιακές ή έκτακτες ανάγκες συμφώνα με το Π.Δ. .Ζητήσαμε την άμεση έναρξη της συντηρητικής εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης , την επαναλειτουργία της σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης και επέκταση της σε κέντρο μετεκπαίδευσης Αστυνομικών καθώς και την επάνδρωση  του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α  Ξάνθης με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό που θα μετατεθεί από άλλες περιοχές ,σύμφωνα με τους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας. Επισημάναμε  τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς και  σε προσωπικό καθαριότητας του κτιρίου της Δ.Α. Ξάνθης .  

   Στα πλαίσια της άριστης συνεργασία μας έγινε πολύωρη συζήτηση – ενημέρωση επί των ανωτέρω θεμάτων βάζοντας χρονοδιάγραμμα επίλυσης τους με όποιο τρόπο του επιτρέπει ο θεσμικός του ρόλος