ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σε γενικές γραμμές τα θέματα ήταν βατά, ενώ για καλά προετοιμασμένους μαθητές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολύ εύκολα. Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πιο εύκολα της δεκαετίας, ενώ όσοι δούλεψαν σταθερά όλη τη χρονιά θα μπορούσαν να αριστεύσουν. Το πρώτο θέμα (θεωρία) ήταν αναμενόμενο χωρίς καμία δυσκολία στο σωστό – λάθος. Το δεύτερο θέμα ήταν βατό για όποιον είχε τις στοιχειώδεις γνώσεις της ύλης του πρώτου κεφαλαίου. Το τρίτο θέμα ήταν μία βασική εφαρμογή του κεφαλαίου των πιθανοτήτων χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Το θέμα τέταρτο ήταν ένα μέτριο θέμα από το κεφάλαιο της στατιστικής στο οποίο δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα μαθητής με καλή γνώση του κεφαλαίου. Το γεγονός ότι τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας απευθύνονται πια σε μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών οδήγησε την επιτροπή να επιλέξει πολύ εύκολα θέματα. Οι πλήρεις απαντήσεις με την επιμέλεια της ομάδας των μαθηματικών του φροντιστηρίου μας είναι αναρτημένες στο www.zografos.edu.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια, ήταν μέτριας δυσκολίας και φυσιολογικά δεν θα δημιούργησαν πρόβλημα στους εξεταζόμενους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις φετινές εξετάσεις εκτός από ιστορικά παραθέματα ζητήθηκε και ο σχολιασμός πίνακα στατιστικών στοιχείων, πράγμα που μπορεί να είναι προάγγελος παρόμοιας απαίτησης και για την Ιστορία Προσανατολισμού. Υπ’ αυτή την έννοια τα θέματα κρίνονται πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιές και είναι φανερό ότι η εξέταση θα είναι δυσκολότερη πια για τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα παιδαγωγικά τμήματα. Όλες οι απαντήσεις είναι αναρτημένες στο www.zografos.edu.gr