Στην αναστολή άσκησης των καθηκόντων του κατηγορούμενου για δωροληψία και απόπειρα εκβίασης, ιατρού κλινικής του ΕΣΥ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, προχώρησε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Δημήτρης Αδαμίδης.

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του γιατρού από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αμέσως μετά την επιβολή περιοριστικών όρων απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και κατάθεση εγγύησης 10.000 ευρώ, ο διοικητής του ΠΓΝΑ, αποφάσισε την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του γιατρού «λόγω του κατεπείγοντος της ανωτέρω πειθαρχικής πράξης και για λόγους υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος κατ’ εφαρμογή του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τΑ), όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο νόμος ορίζει ότι «σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το όργανο διοίκησης του φορέα  το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε 30 ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Ο γιατρός είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία ασθενούς που ήταν σε αναμονή για να συμπεριληφθεί στη λίστα των προγραμματισμένων χειρουργείων, ότι του ζητήθηκε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό το οποίο και παρέδωσε αφού πρώτα είχε προσημειωθεί από την Δ.Ε.Υ.