Μέχρι τις 23 Μαΐου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ξάνθης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών και επειγουσών αναγκών για τον καθαρισμό και τη φύλαξη των περιαστικών δασών

Οι θέσεις:

Κατηγορία

Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

ΔΕ

Μηχανημάτων Έργων

2

ΔΕ

Μηχανημάτων Έργων

2

ΔΕ

Φορτηγών Αυτοκινήτων

2

ΥΕ

Εργατών

8