Με την εξέταση σε Αρχαία και Μαθηματικά, συνεχίστηκαν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις την Τετάρτη.

Το Φροντιστήριο Ζωγράφου, αναφέρει:

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σημερινό διαγώνισμα των Αρχαίων Ελληνικών απαιτούσε από τους μαθητές ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση τόσο για το διδαγμένο όσο και για το αδίδακτο κομμάτι του. Το διδαγμένο κείμενο από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη και οι ασκήσεις που το συνόδευαν δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία και εκπλήξεις. Θα έπρεπε, όμως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές στη διαχείριση του χρόνου τους, καθώς οι ερμηνευτικές Β1 και Β2, μολονότι απλές, απαιτούσαν εκτενέστατη απάντηση.

Το αδίδακτο κείμενο από τον Ευθύδημο του Πλάτωνα περιείχε ειδικό λεξιλόγιο με λέξεις όπως έχις (= οχιά), φαλλάγγιον (= δηλητηριώδης αράχνη), η σημασία των οποίων θα έπρεπε να δοθεί στους μαθητές εξαιτίας της εξαιρετικής σπανιότητάς τους στα κείμενα της αττικής διαλέκτου. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις κινήθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα, στο πλαίσιο των απαραίτητων γνώσεων ενός υποψηφίου.

Οι απαντήσεις των σημερινών θεμάτων είναι αναρτημένες στο www.zografos.edu.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού ήταν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και απευθύνονταν σε μία κλίμακα από μέτρια έως πολύ καλά προετοιμασμένων μαθητών.

Το πρώτο θέμα, αυτό της θεωρίας, αποτελούνταν από μια σχετικά αναμενόμενη απόδειξη, δύο εύκολους ορισμούς και πέντε, σχετικά εύκολες, ερωτήσεις τύπου σωστού λάθους. Όσοι μαθητές είχαν προετοιμαστεί σωστά για τη θεωρία μπορούσαν να διεκδικήσουν όλες τις μονάδες.

Το δεύτερο θέμα ήταν μέτριας δυσκολίας και μπορούσαν να το λύσουν όλοι όσοι προετοιμάστηκαν σοβαρά καθ’ όλο το έτος.

Το τρίτο θέμα απευθυνόταν στους καλά προετοιμασμένους μαθητές που δούλεψαν σωστά την ύλη του μαθήματος όλη τη χρονιά. Εύκολο το Γ1, ενώ το Γ2 θα στερήσει μόρια. Εύκολο το Γ3, ενώ για τους περισσότερους το Γ4 φαντάζει δύσκολο για τους περισσότερους.

Το τέταρτο θέμα απευθυνόταν στους πολύ καλά προετοιμασμένες μαθητές. Αποτελούνταν από ζητήματα που μόνο καλά διαβασμένοι μπορούσαν να επιτύχουν. Είχε αρκετά σημεία που ήθελαν προσοχή, η οποία αν δεν δινόταν, ο μαθητής έχανε πολλές μονάδες και σε πολλά σημεία έχανε κι ολόκληρα υποερωτήματα. Βέβαια, το Δ1 μπορεί να θεωρηθεί βατό, καθώς είναι άσκηση του βιβλίου.

Οι απαντήσεις των σημερινών θεμάτων με την επιμέλεια της ομάδας των μαθηματικών του φροντιστηρίου μας είναι αναρτημένες στο www.zografos.edu.gr