22 Επιχειρήσεις των ΟΤΑ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνονται στα εκατοντάδες νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα που δεν έχουν υποβάλει – ως οφείλουν σύμφωνα με τη σχετική υποχρέωση της χώρας- τα οικονομικά στοιχεία τους για το α’ τρίμηνο του 2016.

Όπως αναφέρεται στο εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, «δεδομένου ότι το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των εν λόγω δελτίων έχει παρέλθει», οι φορείς καλούνται να ενσωματώσουν τα οικονομικά στοιχεία τους, το αργότερο έως τις 27 Μαΐου 2016 καθώς μια σειρά από στατιστικά δελτία.

Στις 22 επιχειρήσεις – κυρίως αναπτυξιακές- βρίσκονται 5 από την Ξάνθη, ανάμεσά τους οι πολύπαθες «Αναπτυξιακή» και «ΕΑΠΑΞ» καθώς και η ΕΠΑ. εταιρία της πρώην ΤΕΔΚ που βρίσκεται σε εκκαθάριση.

Αναλυτικά η λίστα:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

(ΕΠΑ – ΑΝΑΕ ΟΤΑ)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ

ΑΒ∆ΗΡΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

– ΑΕ ΟΤΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Μ.Θ.

(∆ΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.

(ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟ∆ΩΡΗ”

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ “∆ΗΜΑΡΩΓΟΣ”
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΘΑΣΟΥ (∆Η.Κ.Ε.Θ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
ΠΑΓΓΑΙΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΠΑΓΓΑΙΟ

∆ΗΜ.ΑΕ.)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ –

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ