Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται, επτά (7) προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Υπουργείου Πολιτισμού  για την υλοποίηση των έργων:

Ανάδειξη ανάγλυφου Μίθρα Ταυροκτόνου στις Θέρμες – Ξάνθης

Αρχαιολογική Τεκμηρίωση και Ανάδειξη περιοχής Ποταμών – Δράμας

Δοκιμαστικές Τομές στην Μεγάλη Τούμπα περιοχής Καλής Βρύσης- Δράμας

Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη Ακρόπολης και Πολίσματος Πλατανιά- Δράμας

Ανάδειξη Ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαϊκού Αγωγού-Δράμας

Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη ευρύτερου χώρου Ακρόπολης    Μααρά- Δράμα

Μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Φρουρίου της Ξάνθειας- Ξάνθης (κλικ για περισσότερα)

Πρόκειται για σημαντικά έργα στο χώρο του πολιτισμού, που αναδεικνύουν πολύτιμα πολιτισμικά κι ιστορικά στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω ανάδειξή και αξιοποίησή τους. Τα συγκεκριμένα έργα είναι, πλέον της ΟΧΕ Πολιτισμού, από εθνικούς πόρους, αναφέρει η Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης  δήλωσε σχετικά: « Το ενδιαφέρον μας για τον πολιτισμό και την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Περιφέρειας, το αποδεικνύουμε στην πράξη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, γίνονται σημαντικά βήματα, που σύντομα θα αποδώσουν, πλέον των άλλων, στην οικονομία  του τόπου, τον τουρισμό και στην συγκρότηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας».