Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κάνει γνωστό ότι στις 18 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 πμ, παραδίδεται σε κυκλοφορία ο ανισόπεδος κόμβος Βιομηχανικής Περιοχής. (ΒΙ.ΠΕ) Κομοτηνής, στη χ.θ. 573+100 της Εγνατίας Οδού. Ο νέος Ανισόπεδος Κόμβος εξυπηρετεί τις κινήσεις
1) Αλεξ/πολη – ΒΙ.ΠΕ.,
2) ΒΙ.ΠΕ. – Αλεξ/πολη και
3) ΒΙ.ΠΕ – Κομοτηνή. Η κίνηση από Κομοτηνή προς ΒΙ.ΠΕ. θα δοθεί στην κυκλοφορία σε μεταγενέστερο χρόνο, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν πιστά τις σημάνσεις και τον Κ.Ο.Κ.