Από τη ΔΕΥΑΞ ανακοινώθηκε ότι  λόγω  προγραμματισμένων  εργασιών  συντήρησης  του  δικτύου  υδροδότησης  θα  υπάρξει  διακοπή  της  υδροδότησης την  Τετάρτη  18  Μαΐου 2016  από  09:00  έως  14:00  στο κέντρο της Ξάνθης και συγκεκριμένα στις  οδούς :

28ης  Οκτωβρίου, από Καβάλας έως Αβέρωφ,
Χ’ Σταύρου, από Καβάλας έως Π.Π. Γερμανού,
Αγίου Ελευθερίου, από Π.Π. Γερμανού έως Κανάρη,|
Π.Π. Γερμανού, από Ανδρ. Δημητρίου έως 28ης  Οκτωβρίου
Αβέρωφ  από Ανδρ. Δημητρίου έως Παπανικολή.