Τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών του αγωγού ΤΑP στο Δήμο Αβδήρων θα συζητήσει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος Αβδήρων.

Σύμφωνα με την απόφαση που έχει λάβει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ και για την οποία θα γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των αντισταθμιστικών οφελών, οι Δήμοι καταθέτουν προτάσεις για το ύψος των χρηματικών ποσών που τους αναλογούν.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας 16-5-16

 1. Ορισμός ειδικού γραμματέα (πρακτικογράφου) για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου   (εισηγητής Δήμαρχος)
 1. Έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (για σύνδεση της νέας μονάδας οπτικού δικτύου με το Αστικό Κέντρο Ν. Κεσσάνης) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (για τοποθέτηση τηλεφωνικών καλωδίων στο δίκτυο του Δήμου) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Συζήτηση επί αιτήματος του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για «Μεταφορά λυόμενης κερκίδας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αβδήρων». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Διομήδειας» Προϋπολογισμού 11.849,82 € με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Προϋπολογισμού 57.000,00 € με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού δρόμου στο δρόμο προς την παραλία Μυρωδάτου» Προϋπολογισμού 11.980,00 € με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του έργου : «Κατασκευή αποθήκης στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πεζούλας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2016 έως 31-03-2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 1. Έγκριση παραχώρησης έκτασης χωρίς δημοπρασία εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην Λαμπρίδου Μαρία του Κωνσταντίνου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 1. Έγκριση απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 1. Έγκριση παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού  με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 1. Εξέταση αίτησης του Μαμούγκα Γεωργίου για αναστολή καταβολής μισθωμάτων διάρκειας πέντε (5) μηνών σε μισθωμένο ακίνητο του Δήμου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 1. Έκφραση γνώμης επί των αριθ. 9/2016 και 14/2016 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜΘ με θέματα: «Διαχείριση χρηματικού ποσού ως αντισταθμιστικό του αγωγού ΤΑΡ» και «Αντισταθµηστικότητα Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)»- κατάθεση προτάσεων (έργων) για τον Δήμο Αβδήρων (εισηγητής Δήμαρχος)
 1. Εξέταση αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης με θέμα: «Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Σύγχρονα Άβδηρα: ένας τόπος πολιτισμού» (εισηγητής Δήμαρχος)
 1. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Φιλίας & Συνεργασίας με την πόλη Ludwigshafen – Nördliche Innenstadt της Γερμανίας (εισηγητής Δήμαρχος)
 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος)
 1. Κατανομή επιχορήγησης (Β΄ κατανομή) ποσού 60.469,16€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής Δήμαρχος)
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχιακού προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής Βαλασίδης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος.
 1. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην ημερίδα TAE-KWON –DO «Άβδηρα 2» αφιερωμένη στα άτομα με ειδικές ανάγκες (εισηγητής Δήμαρχος)