Στιγμιότυπο από την κοινή Συνέντευξη Τύπου. Από αριστερά ο Country Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη, 05 Μαίου 2016, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής και ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Νικόλαος Πέντζος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «μέσω του μνημονίου ένας πολύ σημαντικός αναπτυξιακός οργανισμός για την πατρίδα μας, όπως είναι ο ΤΑΡ, αποφάσισε να εμπιστευτεί το Δίκτυο για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων».

Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Από αριστερά ο Country  Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος
Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Από αριστερά ο Country Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος

Κατά συνέπεια, ο κ. Πέντζος, τόνισε ότι η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου και του ΤΑΡ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του Δικτύου στα κοινωνικά δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας. Η συνεργασία ΤΑΡ και Δικτύου, κατά τον κ. Πέντζο, με βεβαιότητα θα προστεθεί στην αθόρυβη υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ.

Παράλληλα, ο κ. Πέντζος, υπενθύμισε ότι αποστολή του Δικτύου είναι η σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τους φορείς που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους, όπως η αγορά 9θέσιων λεωφορείων για το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και το Σύλλογο Μέριμνας του Παιδιού της Κατερίνης και η αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου για το Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός». Το Δεκέμβριο του 2015 – Φεβρουάριο 2016 δόθηκαν περίπου 100.000€ για την κάλυψη αναγκών δεκαεφτά ιδρυμάτων, όχι μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και 17.000€ για τρόφιμα σε περισσότερα από πενήντα ιδρύματα, συσσίτια και ενδιάμεσους φορείς.

Από την πλευρά του ΤΑΡ, ο Country  Manager Greece, κ. Rikard Scoufias, ανέφερε τα εξής: «Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Δίκτυο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωνικών Επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είναι γνωστό, ο ΤΑΡ έχει εθελοντικά δεσμευτεί να επενδύσει εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια σε προγράμματα ΕΚΕ στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, από όπου θα διέλθει ο αγωγός.»

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κου. Νικόλαου Πέντζου
Στιγμιότυπο από την ομιλία του Προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κου. Νικόλαου Πέντζου

Σε ότι αφορά στο Μνημόνια Συνεργασίας με το Δίκτυο, ο κος. Scoufias συμπλήρωσε: «H έναρξη της συνεργασίας με το Δίκτυο θα γίνει μέσω δωρεών σε είδος, συνολικής αξίας €100.000, σε διάφορους κοινωνικούς φορείς, για τη στήριξη αναγκών που εντάσσονται στον άξονα ΕΚΕ του ΤΑΡ για τη βελτίωση της Ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Τελος, τόνισε ότι «το Δίκτυο αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον ΤΑΡ, καθώς μέσω των ενεργών σχέσεων που διατηρεί με τις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να συμβάλλει στην ανεύρεση και υλοποίηση αξιόλογων προγραμμάτων κοινωνικών επενδύσεων. Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, ο TAP θα ανταποκριθεί σε απτές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, εστιάζοντας στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, που πλήττονται ιδιαιτέρως από το τρέχον κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.»

Φωτό 3: Στιγμιότυπο από την κοινή Συνέντευξη Τύπου. Από αριστερά ο Country  Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος
Φωτό 3: Στιγμιότυπο από την κοινή Συνέντευξη Τύπου. Από αριστερά ο Country Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος
Στιγμιότυπο από την κοινή Συνέντευξη Τύπου. Από αριστερά ο Country  Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος
Στιγμιότυπο από την κοινή Συνέντευξη Τύπου. Από αριστερά ο Country Manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), κ. Rikard Scoufias και δεξιά ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κος. Νικόλαος Πέντζος