Ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατατέθηκε από 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι τρεις βουλευτές Ξάνθης. Εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν τους όρους συνέχισης, καθώς και σε εργασιακά ζητήματα, του προγράμματος γενικότερα. Ως προς τη φετινή χρονιά από τα αρμόδια Υπουργείο έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας μέχρι το τέλος του 2016.

Στην ερώτηση αναγνωρίζεται καταρχάς το σημαντικό και αναγκαίο έργο που επιτελεί το πρόγραμμα, ενώ υπογραμμίζεται η στήριξή του από την κυβέρνηση, όπως αυτή υλοποιήθηκε με την παράταση της λειτουργίας του προγράμματος, την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την κάλυψη οφειλών που είχαν συσσωρευθεί με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς και την τροπολογία που νομοθετήθηκε εντός του Απριλίου και η οποία αναμένεται να συμβάλει στην εξάλειψη των μεγάλων καθυστερήσεων που ως σήμερα παρατηρούνταν στην καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων. Επιπλέον, επισημαίνεται και η εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης για δημιουργία νέου δικτύου πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας συνολικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, η ερώτηση ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να ενημερώσουν, πρώτον, για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο σχεδιασμός ενός νέου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας και, δεύτερον, για το πώς προτίθενται να εντάξουν σε αυτόν το σχεδιασμό το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με τρόπο που να μην πλήττεται η λειτουργία του και να εξασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας των άνω των τριών χιλιάδων απασχολούμενων σε αυτό.