Με πρόσφατη απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης δικαίωσε δανειολήπτη σε ελβετικο φράγκο.

Με την υπ.αρ. 32/2015 οριστική απόφασή του αναγνωρίστηκε η ακυρότητα όρου της σύμβασης στεγαστικού δανείου και υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να υπολογίζει τις χρηματικές καταβολές του οφειλέτη- δανειολήπτη με την ισχύουσα ισοτιμία κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου !
Το ιστορικό της υπόθεσης

daneia elvetikoΤην υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος Πόπη ΣΥμεωνίδου που αναφέρει ότι η σύμβαση καταρτίστηκε τον Απρίλιο του 2009 και συμφωνήθηκε σε συνάλλαγμα και δη σε ελβετικά φράγκα κατά ρητή συμφωνία όσα την ημέρα της εκταμίευσης αντιστοιχούσαν σε 80.000 €.

Όπως σημειώνει, πράγματι εκταμιεύθηκαν 80.000 € για αγορά κατοικίας, που αντιστοιχούσαν σε 121.864 CHF και με τρέχουσα ισοτιμία τότε 1,5233.  H αρχική δόση ανερχόταν περίπου στα 400 € με την αρχκή ισοτιμία και κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής στο ποσό των 615 € περίπου, με την ισοτιμία στο 1,0146 . Το υπόλοιπο της οφειλής ενώ τον Ιούνιο του 2009 ανερχόταν στα 82.000 €,  τον Απρίλιο του 2015 ανερχόταν στο ποσό των 102.000 € περίπου.

Η αγωγή κατατέθηκε Απρίλιο του 2015, συζητήθηκε αρχές Οκτωβρίου 2015  και απόφαση εκδόθηκε τέλη Οκτωβρίου  του 2015. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι άκυρος ως καταχρηστικός ο όρος της σύμβασης ο οποίος επέβαλε στον οφειλέτη να πληρώνει τις δόσεις είτε στο νόμισμα χορήγησης είτε σε Ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της εκάστοτε καταβολή.

Π. Συμεωνίδου: Ανοίγει ο δρόμος για δικαίωσε όσων έχουν δάνεια σε ελβετικό

symeonidou popi kontinoΣε δήλωσή της στο Xanthi2.gr η δικηγόρος Πόπη Συμεωνίδου, αναφέρει: Θεωρώ πως είναι μια απόφαση ανοίγει το δρόμο για δικαίωση όσον έχουν λάβει δάνεια με συναλλαγματική ισοτιμία. Οι τράπεζες όφειλαν να ενημερώσουν αναλυτικά τους δανειολήπτες στεγαστικών σε ελβετικό φράγκο για όλες τις πτυχές της σχετικής δανειακής σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ οι ρήτρες των δανειακών συμβάσεων που δημιουργούν σημαντική ανισορροπία υπέρ των τραπεζών και εις βάρος των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θεωρούνται καταχρηστικές και ως εκ τούτου δεν είναι δεσμευτικές.