Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έδωσε δυναμικά το παρών στο πολυσυνέδριο“BLUE MONEY SHOW” που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου με κεντρικό συνδιοργανωτή τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, από  22 έως 24 Απριλίου 2016 στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.

bluemoneyshow 1Σε ημερίδα με θέμα «Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις προκλήσεις της εποχής»με την στήριξη των Διεθνών Βραβείων GiuseppeSciacca, ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης παρουσίασε τόσο τις δράσεις και τις δυνατότητες που παρέχει το Πανεπιστήμιο όσο και τους σαφείς στόχους στην ολοκληρωμένη και ρεαλιστική στρατηγική λειτουργίας και ανάπτυξης του Ιδρύματος. Έκανε δε ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχείς προσπάθειες εξωστρέφειας και των αποτελεσμάτων τους,  σύσσωμης  της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στο δύσκολο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του με τίτλο «Έρευνα και Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης στο Πανεπιστήμιο του 210υ αιώνα» ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παντελής Ν. Μπότσαρης παρουσίασε τη στρατηγική για την Έρευνα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον μηχανισμό διαχείρισης των κονδυλίων έρευνας μέσω της Επιτροπής Ερευνών, ενώστη συνέχεια ανέπτυξε το θέμα της δημιουργίας μιας επιχείρησης έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστού (spinoff) στο περιβάλλον ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ενδιαφέρουσα  παρουσίαση της εισήγησης «Το αρχαίο DNA» από την  Επ. Καθηγήτρια Φυσικής Ανθρωπολογίας του Δ.Π.Θ. κας ΧριστίναςΠαπαγεωργοπούλου

Να σημειωθεί ότι το συνέδριο επιπλέον είχε τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τηςfedHATTA και κεντρικούς χορηγούς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και τον ΕΟΤ.