Με προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε στις 19 Απριλίου καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Στη διαδικασία που γίνεται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων μπαίνουν για πρώτη φορά στς κατηγορίες των ποσοστώσεων τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης όπως στις υπόλοιπες πανεπιστημιακές σχολές. Η ειδική ποσόστωση καθορίζεται στο 2% για τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών και τη Σχολη Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για όσους πληρούν τα κριτήρια και περάσουν από τις προκαταρκτικές εξετάσεις στα αθλήματα.

Οι υποψήφιοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλουν βεβαίωση του οικείου Δήμου σε Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο ότι είναι μέλη της μειονότητας.