Την απόφαση απαγόρευσης της αλιείας στα νερά των ποταμών Νέστου, Κόσυνθου και Κομψάτου υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης.

Η απόφαση λαμβάνεται για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυπληθυσμών  και των υδρόβιων οργανισμών στους συγκεκριμένους ποταμόυς και όλα τα νερά της ΠΕ Ξάνθης.
Ισχύει μέχρι τις 30 Μαίου και δεν επηρρεάζει τις επιμέρους απαγορεύσεις που υπάρχουν στους υδροβιότοπους της περιοχής.