Από τον Εμπορικό Σύλλογο ανακοινώθηκε το ωράριο λειτουργίας της πασχαλινής αγοράς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Απριλίου 8.30-14.00 – 17.30-21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 24 Απριλίου 11.00 – 15.00
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 25  Απριλίου 8.30-14.00 – 17.30-21.00
Μ. ΤΡΙΤΗ 26  Απριλίου 8.30-14.00 – 17.30-21.00
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27  Απριλίου 8.30-14.00 – 17.30-21.00
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28  Απριλίου 8.30-14.00 – 17.30-21.00
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29  Απριλίου 13.00-19.00
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30  Απριλίου 8.00-16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01  Απριλίου Κλειστά
ΔΕΥΤΕΡΑ 02  Απριλίου Κλειστά
ΤΡΙΤΗ 03  Απριλίου Κλειστά