Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Ζειμπέκ, Μ. Μουσταφά και Α. Καραγιουσούφ σνυπογράφουν ερώτηση 9 βουλευτών προς τον Υπουργό Παιδείας για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τις αλαγές που πλήττουν αυτά της Θράκης.

Το κείμενο της ερώτησης

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι κύριοι στόχοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι οι εξής:

  • να ολοκληρώσουν οι ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση
  • να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
  • να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/53689/31-3-2016 Υπουργική Απόφαση περί αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών προβλέπεται ότι στα ΣΔΕ και στα εκτός έδρας τμήματα στα οποία δεν έχουν διδαχθεί 5 γραμματισμοί και άνω (σε σύνολο 8), θα γίνει εξάμηνη παράταση (Α΄ και Β΄ κύκλου), προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση των εκπαιδευόμενων και να τους χορηγηθεί ο τίτλος σπουδών.

Η απόφαση αυτή ανατρέπει τον προγραμματισμό των εκπαιδευομένων, καθώς χάνουν τη δυνατότητα έγκαιρης εγγραφής και συνέχισης των σπουδών τους στην επόμενη βαθμίδα (ΕΠΑΛ, Λύκεια,Σχολές ΟΑΕΔ κλπ.) με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2016. Επιπλέον, η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης αφαιρεί από τους εκπαιδευόμενους το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, παραπέμποντας στο άδηλο μέλλον τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών αδειών (π.χ. κρεοπώλες, υπηρεσίες φύλαξης κλπ), προϋπόθεση των οποίων είναι η λήψη του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους/ες έχουν ήδη περιορίσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αφιερώνοντας στη μόρφωσή τους σε καθημερινή βάση πολλές εργατοώρες και επωμιζόμενοι το δυσβάσταχτο κόστος της μετακίνησής τους στα σχολεία με δικά τους μέσα, καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνεργοι.

Ειδικά στην περιοχή της Ροδόπης όπου τα δύο ΣΔΕ που πλήττονται άμεσα (Κομοτηνής και Σαπών), βρίσκονται σε μια πολύ ευαίσθητη πολιτισμικά περιοχή, με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων ανήκει σε ευπαθείς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που υφίστανται έντονο κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση, καθώς προέρχονται από τον ορεινό όγκο του Νομού Ροδόπης, γεγονός που ανεβάζει το κόστος μετακίνησής τους, αλλά και αποδεικνύει με πόσες θυσίες οι μαθητευόμενοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συνειδητή απόφασή τους να φοιτήσουν στα ΣΔΕ αποτελεί και το πρώτο βήμα για άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που υφίστανται. Με την απόφαση αυτή το Υπουργείο τους στερεί ουσιαστικά τη δεύτερη ευκαιρία για να μορφωθούν και εμφανίζεται ως μη αξιόπιστο τόσο στα μάτια των ιδίων όσο και των συντοπιτών τους, για τους οποίους αποτελούν φωτεινό παράδειγμα.

Να σημειωθεί πως οι εκπαιδευόμενοι/ες ήταν παρόντες/σες και παρακολουθούσαν ανελλιπώς το εκάστοτε ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο ήταν μειωμένο όχι με δική τους ευθύνη αλλά λόγω πράξεων και παραλείψεων του Υπουργείου, όπως η μη έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έλαβε την απόφαση για κάλυψη των κενών των ΣΔΕ με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς μόλις στις 30/12/2015. Αλλά, λόγω νομικού προβλήματος, χρειάστηκαν δύο ολόκληροι μήνες για την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ στις 21/02/2016  και η πρόσληψη των ωρομισθίων έγινε στις 25/2/2016, με αποτέλεσμα να χαθούν 2 πολύτιμοι μήνες διδασκαλίας και να οδηγούμαστε σήμερα στην αψυχολόγητη απόφαση του Υπουργείου για εξάμηνη παράταση των μαθημάτων. Απόφαση που υποβαθμίζει στη συνείδηση εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών οκτώ ΣΔΕ και δεκαεννιά παραρτήματά τους.

Από την άλλη, εξαιτίας της πάγιας, δυστυχώς, καθυστέρησης στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ, οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι καθόλου βέβαιοι ότι θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους το Φεβρουάριο του 2017.

‘Ετσι, αντί να επιβραβεύονται, οι εκπαιδευόμενοι τιμωρούνται για τη συνέπειά τους, αφού  ακυρώνεται κατά τρόπο μη παιδαγωγικό η έως τώρα παρακολούθηση των μαθημάτων από 15 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Επειδή χάνεται η εμπιστοσύνη στο θεσμό των ΣΔΕ που προβλέπει την ολοκλήρωση της φοίτησης σε 2 έτη.

Επειδή η εφαρμογή της επίμαχης απόφασης θα προκαλέσει αύξηση της ήδη υπάρχουσας μαθητικής διαρροής.

Επειδή διακυβεύεται η εγγραφή νέων εκπαιδευομένων για την επόμενη σχολική χρονιά και, έτσι, αυτοαναιρείται ο θεσμός των ΣΔΕ.

Επειδή αυτή η ανεπιθύμητη για τους εκπαιδευόμενους κατάληξη έχει εξίσου αρνητικές επιπτώσεις στο κύρος των εκπαιδευτικών, καθώς προσωποποιείται σ’ αυτούς η προβληματική λειτουργία ενός καταξιωμένου εκπαιδευτικού θεσμού

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε το ακόλουθο πρόγραμμα αναπλήρωσης των χαμένων ωρών στα ΣΔΕ, που είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις που καθυστέρησε η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών:

  • Αύξηση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος κατά 2 ώρες (7ώρες σύνολο)
  • Απόδοση των ωρών ομαδικής συμβουλευτικής ΣΣ και ΣΨ ανά τμήμα σε γραμματισμούς, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση 2 ωρών την εβδομάδα ανά τμήμα
  • Μάθημα 2 Σάββατα το μήνα
  • Μάθημα κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Τετάρτη και από Τετάρτη έως και Παρασκευή της Διακαινησίμου)
  • Παράταση του κανονικού προγράμματος μαθημάτων μέχρι 29 Ιουνίου 2016
  • Ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός:

– Τι προτίθεται να κάνει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση της φοίτησης των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος;

Επισυνάπτονται: η από 31/3/2016 υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/53689 Υπουργική Απόφαση και η σχετική επιστολή των εκπαιδευομένων.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θηβαίος Νικόλαος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μουσταφά Μουσταφά

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σέλτσας Κωνσταντίνος

Τσίρκας Βασίλειος