Εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Μηχανικών του Δημοσίου θα έχει στο εξής η ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης.

Ο αντιπρόεδρός της Αλέξανδρος Κηπουρός εξελέγη στο Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις πρόσφατες αρχιαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.MOUZIOS P.O. EMDYDAS 16  SYNEDRIO SYNEDRIO VEZIRIANIDOU 2 KIPOUROS 2 KIPOUROS