Σε ανακοίνωση του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που υπογράφει ο Πρόεδρος Mενέλαος Μαλτέζος, αναφέρεται:

maltezos1441965147Με αφορμή την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εισφορές των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών και λαμβάνοντας υπόψη την δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού κ. Κατρουγκάλου σχετικά με την κατάθεση καινούργιων προτάσεων από τους συλλόγους των Επιστημόνων, θεωρήσαμε ως Οικονομικό Επιμελητήριο πως πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

Θεμελιώδεις αρχές της συγκεκριμένης πρότασης νόμου όπως διατυπώθηκε από το ίδιο το υπουργείο είναι  η ισονομία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ισονομία γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν τα ίδια ποσοστά εισφορών όπως οι μισθωτοί και κοινωνική δικαιοσύνη διότι με αυτό τον τρόπο επιβαρύνονται λιγότερο αυτοί που έχουν μικρότερο εισόδημα.

Ειδικά για τους νέους επιστήμονες το υπουργείο ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα με σκοπό να σταματήσει το λεγόμενο braindrain, η φυγή δηλαδή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, ο τερματισμός της οποίας  θεωρείται από την ίδια την κυβέρνηση ως εθνικός σκοπός.

Για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο προτείνεται μια μεταβατική περίοδος τριών ετών κατά την οποία οι νέες εισφορές θα έχουν μια σημαντική μείωση, που θα ξεκινά από το 50% για όσους έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται κλιμακωτά ανά 1% για κάθε πρόσθετα 1.000 ευρώ εισοδήματος ώστε να είναι η έκπτωση μικρότερη για όσους έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα π.χ για όσους έχουν εισόδημα 20.000 ευρώ να είναι 40% και για όσους έχουν 30.000ευρώ εισόδημα να είναι 30% η έκπτωση.

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης ζητούμε λοιπόν την επέκταση του μέτρου αυτού όχι μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες αλλά σε όλους τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας ελευθέρους επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη πρόταση ενστερνίζεται τις θεμελιώδεις αρχές της πρότασης νόμου (Ισονομία, κοινωνική Δικαιοσύνη) και για αυτό τον λόγο προτείνεται η επέκταση του μέτρου και σε άλλους εργαζομένους ,καθώς γίνεταιε υρύτερα αντιληπτό πως αφενός δεν μπορούν ευνοϊκές ρυθμίσεις να αφορούν μόνο ένα υποσύνολο εργαζομένων –ελεύθερων επαγγελματιών  και να θεωρείται αυτό ισονομία και αφετέρου είναι σχεδόν πασιφανές πως οι νεοεισερχόμενοι στον «στίβο» της εργασίας έχουν περισσότερη ανάγκη ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Πληθώρα μελετών παρουσιάζει μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων, που είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,ως διστακτικούς ακριβώς για τον λόγο ότι θεωρούν βέβαιο πως θα έχουν μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος τους μετά από την καταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η συγκεκριμένη αντίληψη έχει οδηγήσει στη φυγή νέων Ελλήνων στο εξωτερικό και  όχι μόνο επιστημόνων, με αποτέλεσμα, η χώρα να στερείται υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και φορολογικά έσοδα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στα οικονομικά  δελτία μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων, «αμφότερες οι ανωτέρω εξελίξεις συνδέονται με την αποεπένδυση και την αδυναμία σχηματισμού παγίου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία, που με τη σειρά τους οφείλονται στην αβεβαιότητα και την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην επιχειρηματικότητα και την μισθωτή εργασία. Απόρροια των ανωτέρω παθογενειών της ελληνικής οικονομίας είναι η αύξηση της αναλογίας ατόμων που εκτίθενται στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού».

Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, και επειδή το υπουργείο θεωρεί πως με την εφαρμογή του προαναφερθέντος μέτρου πάνω από το 66% των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος τους είναι «χρυσή» ευκαιρία η επέκταση του, για τον περιορισμό μίκρο και μάκρο οικονομικών δυσάρεστων αποτελεσμάτων που όπως περιγράψαμε παραπάνω πλήττουν την πραγματική οικονομία.