Το ενδεχόμενο οι απολυτήριες εξετάσεις στα ιδιωτικά σχολεία να γίνονται με την εποπτεία καθηγητών του Δημοσίου μελετά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας το “Έθνος” οι αρμόδιοι στο υπουργείο Παιδείας, μελετούν την ύπαρξη επιτροπών που θα αποτελούνται από καθηγητές οι οποίοι υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση και θα έχουν την ευθύνη για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία, στις απολυτήριες γραπτές εξετάσεις της Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου.

Πρόθεση του υπουργείου σύμφωνα με την εφημερίδα είναι τα θέματα σε κάθε μάθημα να τα βάζουν δύο καθηγητές δημόσιου σχολείου, οι οποίοι θα βαθμολογούν τα γραπτά των μαθητών και ταυτόχρονα θα έχουν την ευθύνη για την έκδοση των απολυτήριων τίτλων.

Πάντως όσον αφορά στους τίτλους σπουδών, η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ζητήσει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και για τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών έκδοσης τίτλων από τους παρόχους αυτούς, ώστε να διασφαλισθεί η ίση αντιμετώπιση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.