Σε πρόσκληση για ετήσια γενική συνέλευση καλούνται τα μέλη  της ΑΜΚΕ με την επωνυμία Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο Αλληλεγγύης, κοινωνικής αποστολής Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη, Πλατεία Μητροπόλεως, Ταχ.Κωδ: 67100 , ΑΦΜ: 997655482, ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει των υπ΄αριθ. 4/22.08.2012 και 1/13/30.8.2013 εγγραφών στο Βιβλίο Εταιρικών του Πρωτοδικείου Ξάνθης .

Σύμφωνα  με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται τα τακτικά μέλη αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 23η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1ο ΘΕΜΑ: Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης και συνοπτική παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Κ.Ι.Φ μέχρι σήμερα.

2ο  ΘΕΜΑ: Έγκριση του Οικονομικού απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

3ο  ΘΕΜΑ: Εγγραφή νέων μελών.

4ο  ΘΕΜΑ: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ι.Φ, καθώς και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει  στον ίδιο τόπο, στις 20.00 μ.μ  ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και χωρίς άλλη ειδοποίηση.