Ανακοίνωση εξέδωσε το πρώην Ψυχολογικό Κέντρο και νυν Παράρτημα Ατόμων με αναπηρία Ξάνθης για το καθεστώς λειτουργίας που υφίσταται εδώ και ένα χρόνο μετά την ένταξή του στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΑΜΘ, όπου διαχωρίζει τη θέση του από τους συλλόγους που είχαν αναλάβει στο παρελθόν τη στήριξη του πρώην Ψυχολογικού Κέντρου με το παλιό του καθεστώς λειτουργίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

pkkpamth parartima xanthisΓια την πληρέστερη ενημέρωση της τοπικής Ξανθιώτικης κοινωνίας και την αποφυγή οιασδήποτε οικονομικής εκμετάλλευσης με χρήση της επωνυμίας «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ», σας ενημερώνουμε, για τα κάτωθι:

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος / Παράρτημα Ξάνθης», έπαψε να υφίσταται ως φορέας στις 01/01/2015. Από 01/01/2015 συγχωνεύτηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». Η νέα επίσημη ονομασία του Παραρτήματος είναι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ» (Νόμος 4275, ΦΕΚ 149/15.07.2014, Άρθρο 16 και Νόμος 4312, ΦΕΚ 260/12.12.2014, Άρθρο 15, ΦΕΚ 1032/03.06.2015 Τεύχος Δεύτερο). Το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Σωτηριάδη Σωτήριο. (ΦΕΚ 432/16-06-15, Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Φορέα). Οι υπάλληλοι του μεταφέρθηκαν στον νέο φορέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (ΦΕΚ 1032/03.06.2015 Τεύχος Δεύτερο). Με την νέα επωνυμία, διοργανώνονται δύο εκδηλώσεις (Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλιάτικο Bazaar) του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης, με στόχο την προβολή των ικανοτήτων – δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων με αναπηρία του Παραρτήματος και την πώληση των προϊόντων των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης, που λειτουργούν στην δομή του Παραρτήματος. Ενόψει της εορτής του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί Πασχαλιάτικο Bazaar του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, το Σάββατο 16/04/2016 και την Κυριακή 17/04/2016 στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης, ώρες 8:00-15:00. Τα έσοδα από τις δύο παραπάνω εκδηλώσεις διατίθενται για την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων – εκδρομών για τους εκπαιδευόμενους του Παραρτήματος. Όλες οι ημερήσιες ανάγκες μετακίνησης, διατροφής, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των εκπαιδευομένων μας, καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, στο οποίο ανήκει το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.  

Οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, ουδεμία σχέση έχουν με τον φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ. Ο φορέας δεν διαθέτει προσκλήσεις με τιμή στην αγορά και δεν έχει αναθέσει σε ιδιώτες και λοιπά φυσικά πρόσωπα ή Συλλόγους την πώληση λαχνών και εισιτηρίων για λογαριασμό του. Η δράσεις των Συλλόγων «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης» και «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» είναι ανεξάρτητες της επίσημης λειτουργίας του Παραρτήματος. Οι δύο παραπάνω Σύλλογοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διαχείριση εσόδων από εκδηλώσεις των Συλλόγων τους.   

kkpamth