Έργα συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών στο τμήμα της Εγνατίας Οδού πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο στο τμήμα Χρυσούπολης – Ιάσμου.  Η σχετική απόφαση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης αναφέρει:

Κατά την εκτέλεση των εργασιών άμεσης επέμβασης μικρής διάρκειας και τοπικής  εμβέλειας, στα πλαίσια αποκατάστασης φθορών σε στοιχεία του αυτοκινητοδρόμου  «Εγνατία Οδός», για τη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας της οδού για το χρονικό  διάστημα από 30-04-2016 έως 30-04-2017, από τον Α/Κ Χρυσουπόλεως έως τον Α/Κ  Ιάσμου, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε
ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και να
εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/613/16-02-2011 (ΥΕΚ 905 τ. Β ́)
Απόφασης Υπουργού Υποδομών.

β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες
και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να
αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

γ) Σε καμία περίπτωση να μη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το
πλάτος της οδού.

2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα
Τροχαίας Ξάνθης και να κοινοποιούνται εγγράφως στην Τπηρεσία μας οι ακριβείς
ημερομηνίες αυτών.

 β) Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους
όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (Πρωτομαγιά,
Δεκαπενταύγουστο, εορτών Φριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Πάσχα κλπ), ενώ σε κάθε
περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης
του Σ.Σ. Ξάνθης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των
οχημάτων συνεπεία τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (εκδηλώσεων,
δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ)