Μέχρι το τέλος του αιώνα μας το Facebook θα έχει μετατραπεί σε ψηφιακό νεκροταφείο, με περισσότερα προφίλ νεκρών παρά ζωντανών χρηστών, υποστηρίζει ένας ερευνητής.

Οι λογαριασμοί των νεκρών θα είναι περισσότεροι από αυτούς των ζωντανών μέχρι το τέλος του 2098, σύμφωνα με τον Hachem Sadikki, υποψήφιο διδάκτορα στο University of Massachusetts. Η πρόβλεψη έγινε με βάση ένα μοντέλο που υπολογίζει τον αριθμό των ατόμων που κάνουν εγγραφή στο Facebook και το πλήθος  των χρηστών που πεθαίνουν.

Η πρόβλεψη μπορεί να αποδειχθεί άστοχη σε κάποια από τα σημεία της, καθώς βασίζεται στην υπόθεση ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης  του Facebook θα σταθεροποιηθεί και το προσδόκιμο ζωής των χρηστών του θα παραμείνει αμετάβλητο. Ωστόσο, υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Facebook αποτελείται από έναν αυξανόμενο αριθμό σελίδων που ανήκουν σε νεκρούς ανθρώπους.

Όταν ένας χρήστης πεθαίνει, το site δεν διαγράφει το προφίλ του αλλά το μετατρέπει σε “προφίλ μνήμης”. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες παραμένουν στο site ακόμα και μετά τον θάνατό τους, με μια τροποποιημένη σελίδα που χρησιμοποιείται από τους φίλους τους  για να μοιραστούν τις αναμνήσεις και τις σκέψεις τους. Ο μόνος τρόπος να διαγραφεί η σελίδα είναι από κάποιον που γνωρίζει το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη.