Όπως έγινε γνωστό στους κυνηγετικούς κύκλους, ένας ακόμη σκύλος, θανατώθηκε από δηλδητηρίαση. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Τσαλ θανατώθηκε ένας κυνηγετικός σκύλος και τα υπόλοιπα σκυλιά της παρέας ξεπέρασαν τον κίνδυνο.

Οι κυνηγοί εφιστούν την προσοχή και υπενθυμίζουν ότι είναι πάντα σημαντική η ύπαρξη των αναγκαίων εφοδιών από τους κυνηγούς.