Δικαιούχοι του προγράμματος που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας είναι άτομα ή οικογένειες με εισόδημα το οποίο κυμαίνεται ετησίως από 2.400 έως 6.000 ευρώ και από 6.000 έως 12.000 ευρώ για άτομα ή οικογένειες με αναπηρία.

Ακόμη και ανασφάλιστοι ή άνεργοι οι οποίοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση, καλύπτονται μερικώς με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε για την υγειονομική κάλυψη των ατόμων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Στην ΚΥΑ, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, αναφέρεται πως σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Τα άτομα αυτά μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος πρόσβασης στις δημόσιες δομές Υγείας μόνον εφόσον έχουν πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Καλύπτονται, επίσης, έγκυες, άτομα μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με την απόφαση.

Οι δικαιούχοι των παροχών πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της.

∆εν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους δικαιούχους δεν δύνανται να εκδώσουν ή να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά το νόμο δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Εισόδημα

Οι παροχές γίνονται με εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία κυμαίνονται ετησίως από 2.400 έως 6.000 ευρώ και από 6.000 έως 12.000 ευρώ για άτομα ή οικογένειες με αναπηρία.

Οι παροχές που διασφαλίζει η ΚΥΑ είναι ισότιμες με τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ (κάθε υπηρεσία νοσηλείας, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικά βοηθήματα).

Οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα Υγείας όπως και οι ασφαλισμένοι.

Καταργούνται οι τριμελείς επιτροπές καθώς και κάθε οικονομική επιβάρυνση για τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία.

Φάρμακα

Όσον αφορά τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, εισάγεται ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών, κοινωνικών και κλινικών κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαλλαγή από τη συμμετοχή για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο έλεγχος αυτών των κριτηρίων θα γίνεται κατά κύριο λόγο αυτόματα και σε real time μέσω της «συνομιλίας» των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Μέσω της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπών που θα χορηγείται από τα νοσοκομεία καλύπτονται όλες οι ευάλωτες ομάδες των μεταναστών που έχουν ανάγκη συστηματικής φροντίδας και διαβιούν στη χώρα.

Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος (έγκυες, ανήλικοι, χρόνιοι ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, ασθενείς με βαριά νοσήματα, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγο).

ΔΗΜ.Κ.

Από το ygeianet.gr