Με τον αναγκαστικό νόμο 971/1937 ξεκίνησε να καταβάλλεται το 1937 επικουρική συνδικαλιστική σύνταξη που λάμβαναν επι σειρά δεκαετιών συνδικαλιστικά στελέχη, που διετέλεσαν πρόεδροι, γενικοί γραμματείς πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων, καθώς και μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Την 1η Ιανουαρίου 2013, με απόφαση του υπουργού Εργασίας καταργήθηκε η παροχή της επικουρικής  σύνταξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2013-16.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 660/2016 απόφασή του έκρινε ότι αυτό έγινε για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, καθώς είναι και συνταγματικό και σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς νομοθετικούς κανόνες.

Στο Α Τμήμα ΣτΕ είχαν προσφύγει 11 συνδικαλιστικά στελέχη από διάφορες πόλεις της χώρας κάποιοι εκ των οποίων λάμβαναν δύο συντάξεις, μία λόγω της απασχόλησής τους κατά το παρελθόν και μια δεύτερη λόγω της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας.