Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μύθοι της Θράκης και Μυθικά πρόσωπα», διοργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca και το Ινστιτούτο Διεθνών Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών & Μελετών, στις 12 και 13 Απριλίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δ.Π.Θ., στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάκληση και η ανάδειξη της μυθολογικής κληρονομιάς της Θράκης και εν γένει των μύθων, των συμβολισμών τους, αλλά και των προεκτάσεων που έχουν στην τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Μέσα από τον πολιτιστικό και επιστημονικό εθελοντισμό το Δ.Π.Θ., τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca, όσο και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, θέτουν ως στόχο του συνεδρίου την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.