Ερώτηση κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπέγραψαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χ. Ζεϊμπέκ, Στ. Γιαννακίδης και Γ. Στογιαννίδης, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με το  ρόλο των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης στα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας.

Στην αρκετά εκτενή ερώτησή αναφέρεται ότι εκτός των διαφωνιών, που αφορούν από τη μία το ρόλο της κατάρτισης/επανένταξης μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε μία πλήρως απορυθμισμένη αγορά εργασίας, όσο και τα δομικά/κυκλικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ανεργίας στην χώρα, πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι ένα μεγάλο μερίδιο αποτυχίας των προηγούμενων προγραμμάτων είχαν και τα συμβεβλημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία άρχισαν να εμφανίζονται  από την εφαρμογή παλαιοτέρων προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και μάλιστα χωρίς σχεδόν κανένα έλεγχο ή πιστοποίηση. Με τον τρόπο λειτουργίας των προηγούμενων προγραμμάτων δημιουργήθηκε ένα κλειστό και αδιαφανές «σύστημα παροχής υπηρεσιών απασχόλησης» από τα Κέντρα Επαγγελματική Κατάρτισης, τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Παρόχους και Επόπτες των προγραμμάτων αυτών, καταργώντας στην πράξη τον ΟΑΕΔ  και το προσωπικό του, δίνοντας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κρίσιμα και νευραλγικά στοιχεία και πόρους.

Οι καταγγελίες τα προηγούμενα χρόνια για την λειτουργία των ΚΕΚ, αφορούσαν κυρίως:

 • Στη μη έγκαιρη καταβολή των πληρωμών, με τους φορείς κατάρτισης να δηλώνουν ανεύθυνοι και να παραπέμπουν τους ωφελούμενους στο Υπ Εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα τα ίδια τα ΚΕΚ καθυστερούσαν αδικαιολόγητα, την αποστολή των φακέλων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Στην υπέρβαση των ωρών πρακτικής κατάρτισης όπου στην ουσία οι καταρτιζόμενοι κάλυπταν πάγιες ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν δικαίωμα καταγγελίας των παραβιάσεων, αφού νομικά δεν αναγνωρίζονταν ως εργαζόμενοι.
 • Στη μη τήρηση των προβλέψεων περί συνέχειας της απασχόλησης του »ωφελούμενου» στην εταιρία κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση του 5μηνου. Αντιθέτως, συχνά οι επιχειρήσεις προχωρούσαν σε απολύσεις προσωπικού, «προσλήψεις» μέσω voucher, και αφού ολοκλήρωναν τα 5μηνα, έπαιρναν νέους ωφελούμενους, παραβλέποντας των περιορισμό που ισχύει στην αναλογία εργαζόμενων-καταρτιζόμενων.
 • Στα μαθήματα που γίνονταν, όπου δεν είχαν καμία σχέση με τις γνώσεις και το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων, αλλά ούτε και με την περιγραφή της εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση.
 • Στο θέμα της επιλογής της επιχείρησης από τον ωφελούμενο όπου δεν εξασφαλίζονταν ότι οι συνεργαζόμενες εταιρείες προσέφεραν θέσεις αντίστοιχες με τις γνώσεις , το πτυχίο ή το προφίλ των συμμετεχόντων, ενώ αντίθετα, με την απειλή ότι θα χαθεί το voucher και άρα τα λεφτά της επιδότησης, εξανάγκαζαν τους »ωφελούμενους» να απασχολούνται σε μια οποιαδήποτε θέση εργασίας.
 • Στο ότι υπήρξαν πολλές καταγγελίες για μεγάλα ΚΕΚ στα αστικά κέντρα, ότι χρησιμοποιούσαν »επιταγές εισόδου» στο ίδιο τους το προσωπικό, με μηδενικό κόστος δηλαδή, χρησιμοποιούσαν τους ανέργους προς ίδιον όφελος.
 • Στο ότι μεγάλα ποσά των επιδοτήσεων των προηγούμενων προγραμμάτων κατέληγαν ως αφορολόγητη αμοιβή των ΚΕΚ ενώ οι «ωφελούμενοι» φορολογούνταν με 23% , ενώ η αναλογία του προϋπολογισμού της δράσης μοιράζονταν 70% στα ΚΕΚ και 30% στους ανέργους.
 • Ερωτηματικό παραμένει η πρόσβαση στα ευαίσθητα στοιχεία των ανέργων, είναι γνωστό ότι τα ΚΕΚ πολλές φορές  χρησιμοποιούν  λίστες με τα προσωπικά δεδομένα ακόμα και ανέργων που δεν είχαν κάνει αίτηση σε αντίστοιχα προγράμματα. Προσεγγίζουν τους υποψήφιους με μηνύματα και τηλέφωνα δίνοντας υποσχέσεις για διάφορα δώρα (από i-pad μέχρι κλήρωση γι’ αυτοκίνητο) ώστε να επιλέξουν το εκάστοτε ΚΕΚ.

Τονίζεται τέλος ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησε μία νέα κίνηση »ανέργων», υποβοηθούμενη και προωθούμενη από μεγάλα ΚΕΚ, η οποία έβαζε στο στόχαστρο τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων, καταγγέλλοντας μάλιστα την μείωση και τον αυστηρότερο έλεγχο που επιβάλλεται πλέον στα ΚΕΚ ενώ είναι γνωστό ότι η  κατάσταση όπου έχει διαμορφωθεί στα Προγράμματα Κατάρτισης (voucher),  των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Απασχόληση, έχει πλέον ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αδιαφάνειας και ανομίας και  τα προγράμματα έχουν υποταχθεί  ολοκληρωτικά στην ανάγκη να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα, οδηγώντας στην μετατροπή τους σε έμμεση και αφορολόγητη πηγή επιδότησης τέτοιων συμφερόντων.

Τέλος, οι βουλευτές υποβάλλουν μια σειρά ερωτήσεων  στον κ. Υπουργό ανάμεσα στις οποίες αναφέρουμε ενδεικτικά:

 • Ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης συνολικά.
 • Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής των συμβεβλημένων και πιστοποιημένων ΚΕΚ στα προγράμματα και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τα Κέντρα.
 • Πως οριοθετεί το Υπουργείο την παρεχόμενη εκπαίδευση από τα πιστοποιημένα ΚΕΚ.
 • Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο στα ανασχεδιασμένα προγράμματα, ώστε να σταματήσουν να είναι οι πραγματικοί ωφελούμενοι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα προγράμματα αυτά να επιτελέσουν τον διακηρυγμένο στόχο τους και να σταματήσουν να δημιουργούν μια κλειστή συντεχνία “αξιοποίησης” προγραμμάτων “κατά της ανεργίας.
 • Μέσα από πιο πλαίσιο και με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ώστε να είναι σε θέση ο Οργανισμός να έχει το ρόλο που του αρμόζει εξ ορισμού, στα εν λόγω προγράμματα, ως ο μόνος δημόσιος και θεσμικός φορέας.